Зміст

 
УКРАЇНА
Дружелюбівська сільська рада
Вільнянського району
Запорізької області
Тридцять шоста СЕСІЯ сьомого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/05/2020 року№4Дружелюбівка
Про затвердження проєкту рішення «Про встановлення на території Дружелюбівської сільської ради єдиного податку та затвердження Положення його справляння на 2021 рік»

Керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст.ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Дружелюбівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт рішення «Про встановлення на території Дружелюбівської сільської ради єдиного податку  та затвердження Положення його справляння на 2021 рік» (додається).

2.Постійній комісії з питань соціального-економічного розвитку, бюджету, регламенту, депутатської етики, регуляторної політики та підприємництва (Спиця С.В.) підготувати експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення «Про встановлення на території Дружелюбівської сільської ради єдиного податку  та затвердження Положення його справляння на 2021 рік».

3.В десятиденний термін  оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті за адресою: druzhelyubivska.silrada.org та офіційному стенді  у  приміщенні  сільської  ради  та направити  повідомлення  про  це  до районної  газети   «Дніпровські вогні»   для  друку  оголошення.

4.Після отримання погодження Державної регуляторної служби, розгляду пропозицій щодо даного регуляторного акту та закінчення терміну його обговорення, проект рішення сільської ради «Про встановлення на території Дружелюбівської сільської ради єдиного податку  та затвердження Положення його справляння на 2021 рік» винести на сесію сільської ради для затвердження.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, регламенту, депутатської етики, регуляторної політики  та  підприємництва ( Спиця С.В.).

Сільський голова О.С. Гладишев

Додатки :

Експертний висновок
Аналіз регуляторного впливу
Проєкт