Зміст

 
УКРАЇНА
Дружелюбівська сільська рада
Вільнянського району
Запорізької області
Тридцять шоста СЕСІЯ сьомого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/05/2020 року№6Дружелюбівка
Про затвердження проєкту рішення «Про встановлення плати за землю на території Дружелюбівської сільської ради на 2021 рік»

Керуючись п. 24, 35 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст.ст. 265, 269 – 289 розділу ХІІ Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Дружелюбівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проєкт рішення «Про   встановлення   плати за землю на території Дружелюбівської сільської ради на 2021 рік» ( додається ).

2.Постійній комісії з питань соціального-економічного розвитку, бюджету, регламенту, депутатської етики, регуляторної політики та підприємництва (Спиця С.В.) підготувати експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення «Про   встановлення   плати за землю  на території Дружелюбівської сільської ради на 2021 рік».

3.В десятиденний термін  оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті за адресою: druzhelyubivska.silrada.org та офіційному стенді  у  приміщенні  сільської  ради  та направити  повідомлення  про  це  до районної  газети   «Дніпровські вогні»   для  друку  оголошення.

4.Після отримання погодження Державної регуляторної служби, розгляду пропозицій щодо даного регуляторного акту та закінчення терміну його обговорення, проект рішення сільської ради  «Про   встановлення   плати  на території Дружелюбівської сільської ради на 2021 рік» винести на затвердження сільської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, регламенту, депутатської етики, регуляторної політики  та  підприємництва ( Спиця С.В.).

Сільський голова О.С. Гладишев

Додатки :

Експертний висновок
Аналіз регуляторного впливу
Проєкт